• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЏОНСОН КОНТРОЛС

– Изработка на Основен проект

– Изведба на :

– надворешна гасоводна мрежа

– мерно регулациона станица (МРС)

– внатрешна гасоводна мрежа во објектот (со вкупен капацитет на крајни потрошувачи од 600 kW)

– инсталирање на гасен уред со капацитет 46 kW

 

Локација: Скопје
Клиент: ЏОНСОН КОНТРОЛС