• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Графички Центар

– Инсталирање на опрема за складирање, дистрибуција на ТНГ (пропан-бутан) за технолошки потреби и греење.

– Испорака и монтажа на инфрацрвено греење со гасни греалки со темно зрачење во печатница.

– Изработка на проект за греење.

– Испорака и монтажа на опрема за гасна котларница (200 kW) на пропан бутан (ТНГ) и инсталација за радијаторско греење на нова печатница.

– Испорака и монтажа на опрема за ладење и климатизација: ладилна машина – чилер со капацитет 62 kW.

 

Локација: Скопје
Клиент: Графички Центар