• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЕВРОПА

– Изградба на приклучен гасовод.

– Изведена комплетна реконструкција за работа на природен гас на постоечката опрема во котлара и погонот за вафли.

– Вкупно инсталирана снага 14 MW.

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVJG 55, со капацитет 6 MW.

– Испорака и монтажа на економајзер за котел.

 

Локација: Скопје
Клиент: Европа