• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Кожара Куманово

– Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари.

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас.

– Инсталирана снага на горилничка опрема 10 MW.

 

Локација: Куманово
Клиент: Кожара Куманово