• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Кубус

– Испорака на опрема за котлара и топловодно греење на пропан-бутан, (котел тип VAILLANT, капацитет 170 kW).

– Набавка и пуштање во работа на 1 горилник SAACKE тип EUROSTAR 250 DV 2R со капацитет 250 kW.

 

Локација: Скопје
Клиент: Кубус