• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

МАКСТИЛ

– Изведена инсталација за инфрацрвено греење на природен гас со 73 гасни греалки, инсталиран капацитет 1.2 MW.

– Испорака и монтажа на 5 проточни гасни бојлери тип VAILLANT, со комплет гасна и водоводна инсталација и гасна рампа.

 

Локација: Скопје
Клиент: Макстил