• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Metal Project

– Испорака на челичен резервоар 60 м3 и арматура за резервоар, испарувачко-редуциска станица 300 kg/h.

 

Локација: Косово
Клиент: Metal Project