• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

НЕМЕТАЛИ Огражден

– Набавка и инсталација на подземен ТНГ резервоар.

– Инсталирање и пуштање во работа на печка за сушење на неметали.

 

Локација: Струмица
Клиент: НЕМЕТАЛИ Огражден