• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Нова Холдинг

– Вградување на инсталација за истовар, складирање и експлоатација на тешко течно гориво.
– Вградување на испарувачко редуцир станица за ТНГ 200 kg/h.

 

Локација: Велес
Клиент: Нова Холдинг