• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Охис “Билјана”

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката печка за детергенти за работа на природен гас

– Инсталирана снага на горилничка опрема 5 MW

 

Локација: Скопје
Клиент: Охис “Билјана”