• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Охис Енергетика

– Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема од котлара за работа на природен гас

– Инсталирана снага на горилничка опрема 22 MW

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVG 100, со капацитет 11 MW

 

Локација: Скопје
Клиент: Охис Енергетика