• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Саманта

– Изведба на топловодно греење со калорифери и радијатори на ТНГ (пропан бутан), вкупен капацитет 340 kW.

 

Локација: Скопје
Клиент: Саманта