• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

СОС село (Киндердорф)

– Комплетно изведба на инсталација за пропан – бутан (ТНГ), опрема за греење и снабдување со топла санитарна вода.

– Капацитет 350 kW, резервоар за ТНГ- 30 м3.

 

Локација: Скопје
Клиент: СОС село