• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

СВИСЛИОН

– Изведена комплетна инсталација за ТНГ (капацитет 100 kg/h) за технолошки потреби за производство на прехранбени производи, резервоар – 15 м3.

 

Локација: Скопје
Клиент: Клиент: СВИСЛИОН