• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Технички гасови “ТГС”

– Инсталирање на подземен резервоар, 60 м3 и опрема за дистрибуција и точење на пропан – бутан (ТНГ).

 

Локација: Скопје
Клиент: Технички гасови "ТГС"