• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Топлификација – 11 Октомври

– Гасификација на котел бр.3.

– Набавка, монтажа, пуштање во работа на 2 комбинирани горилници гас/мазут SAACKE, тип SKVG-А 68-22 (капацитет 2х 7.6 MW) комплет со гасна рампа и автоматика за управување на горилници за комбинирана работа гас/мазут.

 

Локација: Скопје
Клиент: Топлификација - 11 Октомври