• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Топлификација АД – Скопје

– Набавка и испорака на повеќе типови пумпи GRUNDFOS.

 

Локација: Скопје
Клиент: Топлификација АД - Скопје