• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Топлификација – Исток

– Гасификација на котел 60/1 и котел 60/5.

– Набавка, монтажа, и пуштање во работа на гасни горилници SAACKE, тип SG400, снага  4×40 MW, комплет со 4 гасни рампи.

– Конверзија на 4 постоечки мазутни горилници во комбинирани: гас/мазут.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на комплетна автоматика за управување  на комбинирани горилници гас/мазут.

 

Локација: Скопје
Клиент: Топлификација - Исток