• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ТОРУС

– Испорака и монтажа на опрема за греење:

– Фенкојлери и чилер (капацитет 40 kW)  за административна зграда котлара за топловодно греење (на нафта)  и калориферско греење (магацин)

– Испорака и монтажа на опрема за ладење и  греење со чилер CARIER 240 kW вентилоконвектори BPS CLIMA – Italy.

 

Локација: Скопје
Клиент: Торус