• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Вабтек МЗТ

– Набавка и монтажа на термотехнички инсталации

– Набавка, транспорт и монтажа на калорифери Sabiana

 

 

Локација: Скопје
Клиент: Вабтек