• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Влада на РСМ – Служба за општи и заеднички работи

Набавка на опрема и изведба на инсталација за греење  и автоматика

 

Локација: Скопје
Клиент: Влада на РСМ - Служба за општи и заеднички работи