• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Водовод – Кочани

– Набавка и монтажа на потопна пумпа за геотермална вода GRUNDFOS тип SP215.

– Набавка и комплетна изведба на: цевковод, топлиноизменувачка станица, потопна бунарска пумпа и комплетен систем за далечинско автоматско управување (SCADA),

 

Локација: Кочани
Клиент: Водовод - Кочани