• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ФЕРШПЕД

– Изградба на приклучен гасовод.

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас.